Andrije Glišića 73B, 15232 Jevremovac, Šabac, Srbija
+381641439779
email: sdcsabac@gmail.com

Rezime projekta “Prevencija napuštanja sporta kod mladih”

Udruženje Sportsko dijagnostički centar Šabac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji.

Rezime projekta “Prevencija napuštanja sporta kod mladih”

Projekat “Prevencija napuštanja sporta kod mladih” (eng. i originalni naziv Prevent Sport Youth Dropout – PYSD) je prvi projekat ovako velikih razmera iz domena internacionalnih – finansiran iz programa Erasmus+, u kojem je Sportsko dijagnostički centar Šabac učestvovao. I kao takav zaslužuje da mu posvetimo ovako dugačku vest, iako se sam projekat nalazi u završnoj fazi. Upravo iz razloga što ova vest predstavlja sažetak projekta, neminovno je da ona bude prilično sadržajna i opširna, tako da će barem sam uvod biti što je kraći moguć. Naime, četiri organizacije učestvovale su u projektu, iz Italije, Španije, Bugarske, kao i opština Prato, i njih možete videti odmah ispod ovog teksta. Koordinator aktivnosti bila je italijanska organizacija Centro Giovanile di Formazione Sportiva (srb. Omladinski sportski trening centar Prato). Projekat je započet u februaru 2019. godine i trebao je da traje dve godine, ali je rok usled dobro poznatih okolnosti i dešavanja u svetu produžen za nekoliko meseci duže od prvobitnog.

GLAVNI CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta “Prevencija napuštanja sporta kod mladih” je podsticanje društvene uključenosti i jednakih mogućnosti u sportu, boreći se protiv prvog napuštanja sportskih aktivnosti od strane adolescenata.

Partneri u projektu

Centro Giovanile di Formazione Sportiva

Centro Giovanile di Formazione Sportiva

Bulgarian Football Union

Bulgarian Football Union

Club basquet Granollers

Club basquet Granollers

Municipality of Prato

Municipality of Prato

sdcs.org.rs

Sport diagnostic center Sabac

Centro Giovanile di Formazione Sportiva Bulgarian Football Union Club basquet Granollers Municipality of Prato sdcs.org.rs

KICKOFF MEETING, 20-21.2.2019.

Uvodni sastanak u projektu organizovan je 20. februara 2019. godine u Pratu (Italija) i trajao je dva dana. Održan je sa ciiljem boljeg upoznavanja organizacija, pa tako i sa projektom i njegovim ciljevima, beneficijama, zatim jasnijeg definisanja uloga svih učesnika, daljeg planiranja održavanja mobilnosti i uopšte vremenske linije projekta itd. Vredno pomena jeste da je sastanak bio planiran da se održi zajedno sa međunarodnim događajem evropskog projekta NOVIS (No Violence In Sport – www.novisport.eu), koji je održan 21. februara u Firenci, odnosno da partneri u projektu PYSD aktivno učestvuju na konvenciji NOVIS.


SASTANAK U SOFIJI, 18-19.7.2019.

Za naredni sastanak, koji je održan 18. i 19. jula u Sofiji (Bugarska), organizacije su pripremale prezentaciju njihovih najboljih praksi u sportu koje sprečavaju mlade da napuste isti, dok je SDCS radio na pripremi predloga metodologije rada u projektu. To je sigurno bio i najznačajniji produkt ovog sastanka, odnosno dogovor oko izrade PYSD metodologije i PYSD test indikatora.


PRVA DISEMINACIJA – BEOGRAD, 4.10.2019.

Prvi događaj diseminacije projekta odvio se u okviru BELFIS-a – 4. oktobra 2019. godine, najvažnijoj fitnes konferenciji u Srbiji. Projekat su, ispred Sportsko dijagnostičkog centra Šabac, predstavili profesori Aleksandar Ivanovski i Dragana Drljačić. Ujedno, to je bila odlična prilika za uključivanje zainteresovanih sportskih organizacija u istraživanje PYSD.


  • Video koji je napravljen za potrebe projekta – poziv za učešće u istraživanju

DRUGA DISEMINACIJA – 30.11-1.12.2019.

Naredna diseminacija projekta održana je u Kragujevcu tokom „Dana atletike“, događaja u organizaciji Atletskog saveza Srbije. Projekat PYSD je predstavljen u prisustvu oko 100 trenera, a ovoga puta to su učinile, ispred SDCŠ, Dragana Drljačić i Andrijana Vlačić.


TREĆA DISEMINACIJA – 15.1.2020.

Predstavnik tima SDCŠ Andrijana Vlačić, ponovo je imala priliku da predstavi projekat, ovoga puta to je učinila predavajući jednoj klasi studenata Visoke škole sporta i zdravlja u Beogradu. Kao što možete da vidite iz priloženog dokumenta, Andrijana je predavanje obavila iz svog stručnog ugla – psihologa.


SASTANAK U ŠAPCU, 6-7.2.2020.

U prvoj nedelji februara 2020. godine održan je treći međunarodni sastanak partnera u projektu. Čast i obaveza organizacije mobilnosti pripala je našem udruženju. Tokom dva dana planiranih aktivnosti razgovaralo se o sledećim važnim temama:

  • Prezentacija srednjoročnog izveštaja projekta i GANT grafikon novog projekta;
  • Prezentacija rezultata prikupljanja anketnih podataka;
  • Predlozi partnera za rad na čevrtoj fazi programa projekta – Faza testiranja;
  • Komunikacija i predlog aktivnosti za širenje aktivnosti iz treće, četvrte i pete faze projekta.

Predsednik Sportsko dijagnostičkog centra Šabac, Milan Đupovac,

objašnjava naučni pristup korišćen za rešavanje ključne teme projekta


Član SDCŠ Aleksandar Ivanovski o tome zbog čega najčešće dolazi do napuštanja

mladih aktivnim bavljenjem sportom i šta je potrebno učiniti kako se to ne bi dešavalo


Nedugo nakon sastanka u Šapcu, virus COVID-19 postepeno je postajao sve veći i aktuelniji problem širom sveta. Postao je deo naše svakodnevnice, što je značilo i neminovni uticaj na društveni i poslovni život ljudi, pa tako i PYSD projekta. Rad u projektu je usporen, odnosno vremenski period trajanja projekta je produžen, a aktivnosti su uglavnom prebačene na online platforme. Svi sastanci i konsultacije održavani su na taj način, a putem prezentacija u formi vebinara, predstavljali bi se testovi i rezultati u projektu različitim pojedincima, institucijama, organizacijama i klubovima, tako da je projekat postepeno privođen kraju uz velike napore i poteškoće, ali uz istrajnost u radu svih partnerskih organizacija.


– 4. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA

Jedan od poslednjih događaja koji će biti spomenut, pored završne konferencije, jeste 4. Međunarodna naučna konferencija “Zdravlje, sport, rekreacija”. Organizovana je od strane Visoke sportske i zdravstvene škole u Beogradu 14. maja tekuće godine. Konferencija je bila koncipirana na entuzijazmu i potrebi da se sagleda horizonst funkcionisanja ljudi u uslovima pandemije. Kroz glavna predavanja predstavljeni su najnoviji nalazi naučnih istraživanja o međusobnoj vezi sporta, zdravlja i pandemije COVID-19. Učesnici konferencije bili su stručnjaci iz 13 zemalja (Italija, Španija, Portugal, Grčka, BIH, Hrvatska, Severna Makedonija, Turska, Iran, Češka, Moldavija, Rumunija i naravno Srbija). Profesori škole, ujedno i članovi SDCŠ, Aleksandar Ivanovski i Dragana Drljačić, imali su svoje uloge u ovoj konferenciji, kako u predavanju, tako i u samoj organizaciji. Takođe, oni su ovom prilikom predstavili projekat koji je u tom momentu bio u završnoj fazi.


– ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Poslednji važan događaj za projekat vezuje se za ovogodišnji 17. i 18. jun, kada je u Granoljersu, u Španiji, održana međunarodna završna konferencija. Kao što možete pretpostaviti, domaćin je bio partner iz projekta, istoimeni košarkaški klub. Ispred SDCŠ događaju je prisustvovao Aleksandar Ivanovski, a atmosferu sa konferencije prenosimo putem dole postavljenih fotografija.


– PRIRUČNICI

Kao konačan proizvod rada i saradnje u projektu proistakli su priručnici koji su napisani na svim jezicima partnera u projektu, izrađeni pojedinačno i za trenere, ali i za roditelje. Njih možete pogledati i preuzeti na zvaničnoj stranici projekta – http://pysd.eu, ali i na našem sajtu, na stranici https://sdcs.org.rs/prevencija-napustanja-sporta-kod-mladih/ .


VIŠE INFORMACIJA O PROJETKU “Prevencija napuštanja sporta kod mladih” –

Prevent Youth Sport Dropout (PYSD) na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/603143-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SSCP and www.pysd.net.