Andrije Glišića 73B, 15232 Jevremovac, Šabac, Srbija
+381641439779
email: sdcsabac@gmail.com

Širenje značaja HopaSuS projekta i njegovih ideja

Udruženje Sportsko dijagnostički centar Šabac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji.

Širenje značaja HopaSuS projekta i njegovih ideja

Tokom prošle nedelje, naš stručni saradnik profesor dr Aleksandar Ivanovski, u Valjevu je održao seminar na temu “Upotreba modernih tehnologija u fizičkom vaspitanju”. Kroz predavanje ove teme, koja nije previše zastupljena kod nas, on je istakao potencijal i ideje Erazmus+ HopaSuS projekta u kojem naša organizacija učestvuje. Metode projekta idu u pravcu unapređivanja fizičkog vaspitanja kod dece, počev od najranijih uzrasta kada počinje njihovo interesovanje za tehnologije, a pre svega za moderne mobilne telefone.

Kao deo seminara, Aleksandar je naveo video igre koje HopaSuS projekat predlaže u cilju podsticanja fizičke aktivnosti kod deteta. Te video igre su: FIE Swordplay, I’m Ping Pong King, Tennis World Open 2022, Grand Mountain Adventure i Biathlon Mania, a u HopaSuS priručniku možete pronaći još primera takvih igrica. Pored toga, učesnicima je prikazao i rezultate sprovedenog istraživanja u okviru projekta čiji su rezultati pozitivni.

Seminar je održan u organizaciji UFK “Valis”, Saveza za školski sport i Društva pedagoga fizičke kulture Valjevo.

ČLANAKhttps://ugradu.info/prof-dr-aleksandar-ivanovski-moramo-ici-u-korak-sa-tehnologijama-da-bi-mogli-da-ih-koristimo-na-pravi-nacin-i-postignemo-cilj/?fbclid=IwAR1JYAt5oyFuw9CYnWloqjqWSMvC_gnkdP317HlJsyACF61Gx4zfr0SHoHg


U subotu, 2. decembra, slično predavanje održano je u okviru 37. tradicionalnog sajma “Expo-Zim 2023” u Beogradu.