Andrije Glišića 73B, 15232 Jevremovac, Šabac, Srbija
+381641439779
email: sdcsabac@gmail.com

Novi projekti, novi izazovi

Udruženje Sportsko dijagnostički centar Šabac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji.

Novi projekti, novi izazovi

Image by kalhh from Pixabay

Sa prvim danom novembra, ali i decembra, otpočela su nova dva projekta u čijoj reazlizaciji učestvuje i naša organizacija. Posmatrajući njihove ciljeve i značaj, teško i nezahvalno je istaći jedan nasuprot drugog, tako da ćemo to učiniti prema obimu i dužini trajanja. U tom slučaju SPOCLIMAT, projekat iz oblasti malih partnerstava u sportu, prednjači po tim karakteristikama. U njemu participiramo sa još tri organizacije: koordinatorskom Inosport iz Španije (Korunja), Pasec iz Portugala (Vila Nova da Famalikao) i ADEL iz Slovačke (Bratislava). Reč je o zanimljivom projektu koji ima za cilj da se održivi sport, pre svega biciklizam, planinsko trčanje i veslanje/kajak, iskoristi kao aktivan instrument za borbu protiv klimatskih promena, sa akcijama za izbegavanje, minimiziranje i kompenzaciju, kroz sportsku praksu. Povezivanje sveta sporta sa održivim razvojem planirano je kroz tri osnovne premise:

 1. Implementacija: Sport zahteva za svoje bavljenje korišćenje prirodnih resursa i uživanje u uslugama životne sredine. (Zato biramo sportove koji se praktikuju u prirodi, da bismo favorizovali njenu negu);
 2. Obuka: Sport može da sarađuje u minimiziranju uticaja na životnu sredinu i razvoju društvenih inicijativa (Fokusiramo se na organizaciju sportskih događaja sa malim uticajem na životnu sredinu i promovišemo obuku o pitanjima životne sredine);
 3. Svest: Sport može da prenese vrednosti održivog razvoja društvu zahvaljujući svojoj velikoj moći širenja (koristimo vrednost samog sporta, kroz praksu da promovišemo dobre prakse i pomažemo sebi od elitnih sportista koji nam pomažu sa svojim govornikom da postanemo svestan situacije).

Na nedavno održanom prvom onlajn sastanku, dogovoreni su prvi koraci u realizaciji, kao i mobilnost koja će se održati u organizaciji vodećeg partnera, odnosno u Španiji.

Više informacija možete pronaći na našoj stranici posvećenu ovom projektu, na ovom LINKU.

INNOdxt - Spain

INNOdxt - Spain

ADEL Slovakia - Slovakia

ADEL Slovakia - Slovakia

PASEC - Portugal

PASEC - Portugal

Sport diagnostic center Sabac - Serbia

Sport diagnostic center Sabac - Serbia

INNOdxt - Spain ADEL Slovakia - Slovakia PASEC - Portugal Sport diagnostic center Sabac - Serbia

Originalni naziv: Let’s unite, sport as the main actor in the climate neutral strategy (SPOCLIMAT)

Referentni broj: 101088472 — SPOCLIMAT

Vremensko trajanje: 24 meseca

Drugi projekat je mesec dana “mlađi”, i on je iz oblasti malih partnerstava mobilnosti. Your Heart Beats je njegov naziv, i ukratko, cilj ovog jednogodišnjeg projekta reflektuje se, pre svega, kroz organizovanje dva sedmodnevna treninga kroz koje će stručni edukatori, koristeći najnovije metode i prakse, širiti svest i obrazovati učesnike tih treninga o mentalnom zdravlju i psihičkom blagostanju koji bi pomogli ljudima sa razvijenim simpomima “sagorevanja” i iscrpljenosti.

Partneri u ovom projektu su:

 1. Origó Műhely Nonprofit Kft (Mađarska) – koordinator
 2. TERRA E POPOLO – CITTADINANZA E SOLIDARIETA’ (Italija)
 3. LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAZEVANJE IN KULTURO, ROGASKA SLATINA (Slovenija)
 4. Asociatia pentru Dezvoltare URS (Urban, Rural, Social) (Rumunija)
 5. REGIONAL CLUSTER NORTH-EAST (Bugarska)
 6. Previform – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança do Trabalho, Lda (Portugal)
 7. Sport diagnostic center Sabac (Srbija)
 8. Aval Asperger – Asociación Valenciana para la Inclusión laboral de personas con TEA- Asperger (Španija)

Ovom prilikom se zahvaljujemo našim koordinatorima na poverenju da ćemo biti pouzdan partner na realizaciji njihovih ideja, i u celini – projekata! To je svakako nešto čemu SDCŠ teži tokom svih ovih godina koliko aktivno učestvuje u evropskim projektima!