Andrije Glišića 73B, 15232 Jevremovac, Šabac, Srbija
+381641439779
email: sdcsabac@gmail.com

Partneri projekta FYSSP-EHI u Srbiji!

Udruženje Sportsko dijagnostički centar Šabac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji.

Partneri projekta FYSSP-EHI u Srbiji!

Početkom marta održan je prvi sastanak svih partnera u projektu Find Your Sports Superpower – Everybody Has it, a naša organizacija imala je to veliko zadovoljstvo da bude domaćin i odakle će se se veliki broj stvari definisati, sve sa ciljem efikasnije realizacije projekta!

Obzirom da je projekat zvanično počeo 1. novembra prošle godine, ovo je bila dobra prilika da se sumira sve ono što je urađeno tokom prvih mesec, da bi se zatim polako i prešlo na glavnu temu – diskusija i analiza metodologije projekta, koja se sastoji od sledećih oblasti: analiza karakteristika motoričkih veština, analiza 12 vežbi koje čine deo merenja karakteristika motoričkih veština, analiza olimpijskih i neolimpijskih disciplina, analiza disciplina u smislu motoričkih karakteristika, analiza dodatnih parametara tela kao što su težina, visina, građa tela, dužina ruku i nogu. Komponenta koja je uključena u metodološku analizu jeste i analiza psihološkog istraživanja. Svaki od partnera odgovoran je za analizu i verifikaciju određenih oblasti, od kojih je SDCS odgovoran za metodologiju vezanu za sport.

Bilo je tu još dosta toga na čemu smo radili, no više infomracija o svemu tome možete dobiti prateći zvanične kanale projekta.

Jedan od ciljeva projekta je uključivanje digitalne transformacije i savremenih načina komunikacije u istraživanje, analizu i komunikaciju sa ciljnim grupama projekta, na svim nivoima realizacije.

PARTNERS IN PROJECT

i-Sport - Poland

i-Sport - Poland

Margherita Sport - Italia

Margherita Sport - Italia

Talentos de Campeao - Portugal

Talentos de Campeao - Portugal

Sportsko učilište PESG - Croatia

Sportsko učilište PESG - Croatia

CUS Padova - Italia

CUS Padova - Italia

Sport diagnostic center Sabac - Serbia

Sport diagnostic center Sabac - Serbia

i-Sport - Poland Margherita Sport - Italia Talentos de Campeao - Portugal Sportsko učilište PESG - Croatia CUS Padova - Italia Sport diagnostic center Sabac - Serbia

Pun naziv: FIND YOUR SPORT SUPERPOWER – EVERYBODY HAS IT

Referentni broj: 101133595

Vremensko trajanje: 1.1.2023. – 30.4.2026.