Andrije Glišića 73B, 15232 Jevremovac, Šabac, Srbija
+381641439779
email: sdcsabac@gmail.com

Druga mobilnost u projektu Informatičke bezbednosti u trećem sektoru

Udruženje Sportsko dijagnostički centar Šabac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji.

Druga mobilnost u projektu Informatičke bezbednosti u trećem sektoru

Drugi sastanak u okivru Erasmus+ projekta “Informatička bezbednost u civilnom sektoru” (eng. Safety in Third Sector, skraćeno STS) održan je u Španiji, u Ciudad Realu, u vremenskom periodu od 10. do 12. januara. Mobilnost je protekla u punom kapacitetu, odnosno u prisustvu svih organizacija.

Oretania Ciudad Real

Oretania Ciudad Real

Social Hackers Academy

Social Hackers Academy

sdcs.org.rs

Sport diagnostic center Sabac

Oretania Ciudad Real Social Hackers Academy sdcs.org.rs

Agenda sastanka bila je veoma kvalitetna i raznovrsna, jer je pored stručnog rada i planiranja između organizacija bio uključen i susret sa IT ekspertom koji je dao dosta dobrih smernica i saveta, ali i virtuelni sastanci sa omladinskim radnicima sa kojima su razmenjena iskustva u radu. Sportsko dijagnostički centar Šabac predstavljali su Dragana Drljačić i Aleksandar Ivanovski koji su detaljnije predstavili rezultate istraživanja u okviru ankete, sprovedene u sve tri zemlje. Anketa predstavlja samo jedan bitan segment na osnovu kojeg će se na kraju projekta napraviti priručnik.

Dragana Drljačić
Aleksandar Ivanovski

Takođe, dogovorena je dalja dinamika aktivnosti i rada koji treba obaviti do poslednje mobilnosti u Grčkoj, gde je predviđeno održavanje trenažnog procesa omladinskih i radnika u civilnom sektoru, što će ujedno predstavljati jednu od poslednjih zajedničkih aktivnosti u projektu. Zahvaljujemo se partnerima na dobroj saradnji, naročito koordinatorskoj organizaciji ORETANIA Ciudad Real na dobroj organizaciji, kao i domaćinstvu tokom celokupnog trajanja mobilnosti što je našim predstavnicima u velikoj meri olakšalo boravak u Španiji.

Security in Third Sector je finansiran iz programa Erasmus+. Referentni broj projekta je 2020-3-ES02-KA205-016585.