Cara Dušana 40/3/23, 15000 Šabac, Srbija
+381641439779
email: sdcsabac@gmail.com

Informatička bezbednost u civilnom sektoru

Udruženje Sportsko Dijagnostički Centar Šabac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji.

STS: Saftey in the third sector

Partneri u projektu

Oretania Ciudad Real

Oretania Ciudad Real

Social Hackers Academy

Social Hackers Academy

sdcs.org.rs

Sport diagnostic center Sabac

Oretania Ciudad Real Social Hackers Academy sdcs.org.rs

Projekat se finansira iz fondova Erazmus plus. Počeo je 1. januara 2021. godine.

English English Serbian Serbian