Подографија и кинематика у пикаду

У оквиру 3. редовног кола друге лиге у пикаду, које је одржано у Шапцу 11. 12.2016. обављене су активности кинематике и подографије кроз пројекат Оптимизација технике гађања у пикаду. У мерењу су учествовали чланови удружења Др Драгана Дрљачић, Иван Мишић и Милан Ђуповац у сарадњи са Др Радивојем Васиљевим. Протокол мерења састојао се од 4 теста: Ромберг тест равнотеже отворених очију, Ромберг тест равнотеже затворених очију, Гађање 3x20 и Гађање 20-15-16. Учешће у мерењу узело 22 такмичара.

Циљ истраживања је проналажење модела оптималне технике гађања у пикаду.