Учешће у пројекту ''Направи прави избор за дугорочно здравље''

Спортско-дијагностички центар Шабац узеће учешће, као локални партнер Удружења за спорт и медицину спорта, у пројекту Направи прави избор за дугорочно здравље. Пројекат ће трајати 10 месеци и активности испред СДЦШ координараће и реализовати Др Драгана Дрљачић, члан СДЦШ. Активности на локалу се састоје од анкетирања ученика и организовања предавња у три основне и једној средњој школи у Шапцу.

Пројекат Начини прави избор за дугорочно здравље реализује се на територији читаве Републике Србије где планира обилазак преко 50 школа, већи број компанија и геронтолошких центара, све у циљу побољшања информисаности становништва Србије свих узраста о здравим изборима када је реч о физичкој активности и исхрани намењеним дугорочном унапређењу здравља. Кроз серију популарних предавања и истраживања на терену, планирано је да финални циљ пројекта буде крунисан израдом националног Водича о здравим стиловима живота. У пројекту учествују сарадници професори Медицинског факултета у Београду, Факултета спорта и физичког васпитања из Новог Сада и Београда, и републичког Завода за спорт и медицину спорта. Актуелни пројекат је део ширег вишегодишњег програма унапређења здравих начина понашања код нашег становништва и утврђивања повезаности између здравих начина понашања и здравствених индикатора, а пројектне активности се одвијају под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја (170537), Министарства омладине и спорта (401-01-137), покрајинског Секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност (114-451-710) и компаније Кока-Кола Србија.