Биомеханичка анализа

Биомеханичка анализа

Развојем удружења и његових делатности кроз иновациону делатност настао је систем за биомеханичку анализу ''Око соколово'' који представља комбинацију софтвера и инструментарија. Основу система чини бесплатан софтвер за анализу покрета и кретања Kinovea који се може преузети на адреси www.kinovea.org а за чију локазализацију је задужено удружење. Пред софтвера систем чине компоненте за видео снимање, две веб камере произвођача Logitec модел C920 HD, триподи за камере и лед извор светла произвођача модел са припадајућим сталком. Систем је мобилан, може се користити на отвореном и затвореном простору.