Функционална мерења

Функционална мерења

У прилици смо да Вам понудимо програм функционалних мерења користећи систем за телеметријско праћење срчане фреквенце ''Дигитално срце'' који је настао у сарадњи са Кинеском фирмом Кајто (Kayto). Нудимо програм функционални мерења који се састоје из тестова за одређивање анаеробног прага који се користи у сврхе прецизнијег дозирања оптерећења - зоне оптерећења (Купер, Конкони, Шатл ран и сл.). Удружење у свом инвентару поседује лактатни анализатор Accutrend Plus произвођача Roche Diagnostics који може да се користи у комбинацији са системом за телеметријско праћење срчане фреквенце.Kyto систем за телеметријско праћење срчане фреквенце за више испитаника истовремено


Roche Accutrend plus лактатни анализатор