Антропомоторичка мерења

Aнтропомоторичка мерења

Антрополошка мерења
Нашим клијентима нудимо програм антрополошких и моторичких мерења користећи савремене инструменте и информатичка решења. Антрополошка мерења - лонгитудинална и трансферзална димензионалност (телесна висина, обими, дужине екстремитета, обим покретиљивости), телесна тежина и телесни састав. У сврхе мерења користимо антропометре Бразилског произвођача CESCORF и уређај за одређивање телесног састава Omron BF513.CESCORF антропометри


Моторичка мерења
Програм моторичких тестова типа полигона (Т тест, 505 тест, Илинос, Маргариа, Гезел, Шатл, 30м, 50м, 100м и сл.) за оређивање експлозивности, брзине и специфичне брзине са променама правца, програм скокова појединачних и понајвљајућих (из получучња, са више подлоге на нижу, једноножно лева-десна, Абалаков, Ракета, Полетање, са и без оптерећења), програм мерења брзине, убрзања, пређеног пута код вежби са оптерећењем (тегови) - добијање преломних тачки, зона ефикасности за прецизније дозирање оптерећења. За понућене програме мерења користимо Шпански систем Chronojumop платформе и линеарни енкодер као и сопствени систем за електронско мерење времена TG system.TG систем за електронско мерење времена