Процена антропомоторичког статуса ученика у пројекту ''Спорт у школе-Расти здраво''

Пројекат "Спорт у школе - Расти здраво" који се реализује под покровитељством Града Шапца и Савеза за школски спорт Србије, а у реализацији Спортског савеза Шабац богатији је за нову батерију моторичких тестова (четири моторичка теста из КТК батерије) која је добијена захваљујући сарадњи Спортско дијагностичког центра Шабац са групом за Експертизу талената у спорту, Факултета за спорт, Универзитета за примењене науке Нејмеген из Холандије. У протеклом периоду тестирано је преко 350 ученика кроз 11 тестова:Телесна висина, Телесна маса, Ходање уназад, Бочно кретање, Једноножни прескок повећањем висине препреке, Бочне скокове, Тапинг руком, Сед и дохват, Скок удаљ из места, Лежање-сед, Трчање тамо овамо 10х5м. Циљ тестирање је идентификација талената у спорту, њихово усмеравање у спортске гране као и евалуација и компарација ученика који вежбају у пројекту "Спорт у школе - Расти здраво" са онима који се не баве организованим облицима физичке активности.