Google AdWords grant

Компанија Google је одобрила Струковном удружењу ''Спортско дијагностички центар Шабац'' донацију у виду кредита за оглашавање на Google текстуалним огласима у вредности од 10.000,00 USD. До сада су реализоване три текстуалне компање које доносе преко 100 кликова дневно на објављене текстуалне огласе.