Извештај o посети Катрин Опстоел

У последњој недељи октобра одржан је низ састанака са Катрин Опстоел, представником групе за Експертизу талената у спорту, Факултета за спорт, Универзитета за примењене науке Нејмеген, Холнадија. Обављене су посете основним школама где су одржане презентације пројекта ''Спорт у школе-Расти здраво'', мерења у пројекту, где је представница могла да се увери у квалитет програма пројекта и начин и методологију мерења у пројекту. Одржано је више састанака на тему детекције, идентификације, развој и селекције талената у спорту, као и могућности сарадње у другим областима. У наредном периоду очекују се одлуке партнера из Холандије за предложене активности и сарадњу.