Чланови

Чланови управног одбора:Ђуповац Милан - председник, проф.физичког васпитања


Пајтић Иван - подпредседник, проф.физичког васпитања


Мишић Владимир, проф.физичког васпитања


Јефтић Зоран, проф.физичког васпитања
 

Чланови:
Марковић Никола, проф.физичког васпитања, мастер спортске медицине
01-2012 Павловић Урош, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
02-2012 Андрић Иван, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
03-2012 Арсеновић Милан, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
04-2012 Миловановић Иван, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
05-2012 Јаковљевић Јелена, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
06-2012 Живановић Милош, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
07-2012 Видојевић Ивана, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
08-2012 Палежевић Милош, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
09-2012 Марковић Дарко, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
10-2012 Мишић Иван, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
01-2013 Петровић Урош, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
02-2013 Николић Љиљана, проф.физичког васпитања - стручни сарадник
01-2014 Стошић Јелена, проф.физичког васпитања - стручни сарадник, мастер моторне контроле и биомеханике
02-2014 Aгбаба Ђорђе, проф.физичког васпитања - стручни сарадник, мастер спортских и здравствених наука
01-2015 Поповић Ана, проф.физичког васпитања - стручни сарадник,
02-2015 Личанин Немања, проф.физичког васпитања - стручни сарадник,
03-2015 Петровић Слободан, проф.физичког васпитања - стручни сарадник,
04-2015 Лукић Страхиња, проф.физичког васпитања - стручни сарадник,
05-2015 Mилошевић Живан, проф.физичког васпитања - стручни сарадник,
01-2016 Драгана Дрљачић, доктор наука из области физичког васпитања, спорта и кинезитерапије