Инфраструктура

За редовно канцеларијско пословање, предавања и семинаре удружење користи капацитете ''Центра за стручно усавршавање Шабац'' са којим има потписан споразум о сарадњи. Центар је опремљен комплетном ИТ опремом, поседује салу за семинаре, учионицу, ресурс центар, информатички кабинет и кафетерију. На располагању је око 500 м2 простора у коме се између осталог налази: 

1) Конгресна сала са 100 места; климатизована, са уграђеним озвучењем, рачунаром, wireless интернетом и пројектором. 
2) Учионица са 36 места. Климатизована, са wireless интернетом, рачунаром, пројектором, озвучењем. 
3) Мултимедијална учионица са 19 савремених, умрежених рачунара, климатизована, са wireless интернетом, пројектором, озвучењем. 
4) Ресурсни центар 50 места, располаже са великим бројем наслова стручне и остале литературе, такође поседује рачунар са брзом интернет везом и пројектором, климатизован, са озвучењем. 
Објекат је у потпуности прилагођен и за особе са посебним потребама.
 

За потребе тестирања удружење користи спортску салу Атлетског центра-Athletic center Sabac са којим има добре партнерске односе, сала је површине 300m2 са комплетном опремом за атлетску гимнастику и фитнес.