Контакт

СПОРТСКО ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ

Цара Душана 40/3/23, 15000 Шабац, Србија

Тел: +381641439779
Емаил: sdcsabac@gmail.com

ПИБ: 107033103
Матични број: 28042329
Шифра делатности: 9412
Текући рачун: 105-5700347-88

Овлашћено лице за заступање: Милан Ђуповац, ЈМБГ: 3005982772012

Канцеларија удружења, Николе Тесле бб, Регионални Центар за стручно усавршавање Шабац.


View Larger Map

 


View Larger Map