О нама

Удружење грађана ’’Спортско Дијагностички Центар Шабац’’ (скраћено СДЦШ) основано je 15. 02. 2011., као струковно удружење и као такво регистровано је у Агенцији за Привредне Регистре (решење број БУ 5876/2011 које је донела Агенција за Привредне Регистре 11. 04. 2011. Године).

Статут удружења можете погледати овде

Циљеви организације:

 • Стручна подршка развоју спорта
 • Стручна подршка развоју физичког васпитања
 • Стручна подршка развоју рекреације
 • Развој и унапређење спорта и спортског тренинга,
 • Развој и унапређење наставе физичког васпитања,
 • Развој и унапређење спортске рекреације

Ради остваривања својих циљева удружење нарочито спроводи следеће процедуре:

 • Периодично праћење физичких способности, деце, омладине, спортиста и одраслих
 • Контрола тренираности деце, омладине и спортиста, саветодавна улога
 • Научно истраживачки рад
 • Публикација научно истраживачког рада
 • Едукација деце, омладине и спортиста
 • Саветодавна улога спортским тренерима и професорима физичког васпитања
 • Повезивање и размена информација са домаћим и инострани удружењима и институцијама из области спорта, физичког васпитања и рекреације
 • Информатичко документациона делатност, чување и одржавање база података

Опис организације

Структуру организације чине Скупштина, Управни одбор, из чијих редова су председник и заменик председника. Председник Управног одбора заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име удружења. Чланови удружења су висококвалификовани стручњаци за физичко васпитање и спорт, свакодневно активни на унапређењу рада удружења. Такође, већина чланова је активна и у другим сродним областима, остварујући на тај начин блиску сарадњу, размену знања и ресурса са компетентним удружењима и лицима из области спорта, физичког васпитања и рекреације.